MonthOctober 2018

FIZICĂ a 6-a, Unitatea de învățare 2!

Unitatea de învățare: VI.2. Mişcare şi repaus Numărul orelor/lecţiilor repartizate: 7+ 1 (autoevaluare și analiza procesului de învățare) Conţinuturi  asociate unităţii de învăţare: Corp. Mobil. Reper. Sistem de referinţă. Mişcare şi repaus. Traiectorie. Distanţa parcursă. Durata mişcării. Viteza medie. Unităţi de măsură. Caracteristicile vitezei (direcţie, sens). Mişcarea rectilinie uniformă. Reprezentarea grafică a mişcării. Punerea în mişcare şi oprirea unui corp. Acceleraţia medie; unitate de măsură. Extindere: Mişcarea rectilinie uniform variată (descriere calitativă) Strategia didactică bazată pe investigație Lecţia 7: Extinderea sferei noilor […]

Continue Reading