Concurs Județean TIC pentru Licee Tehnologice

22.05.2019, 12:00 – 14:00, Înscrieri, Participanți, Rezultate

Organizator: Liceul Tehnologic “Ion I.C. Brătianu” Satu Mare

Persoană de contact: Rita Laura SABOU, 0745675422, rita_sabou@yahoo.com

Grup ţintă: Concursul se adresează în mod direct elevilor din învăţământul liceal, profil tehnologic şi în mod indirect profesorilor cu statut de îndrumător ai elevilor.

Secţiuni:

  1. Secțiunea TIC liceu: se adresează elevilor din clasele a IX-a, a X-a și clasa a XI-a, constă în susținerea unui probe practice respectând programa de concurs pentru fiecare clasă în parte;
  2. Secțiunea TIC școală profesională: se adresează elevilor din clasele a IX-a – a XI-a școala profesională, constă în susținerea unui probe practice respectând programa de concurs pentru fiecare clasă în parte;
  3. Secțiunea proiecte: se adresează tuturor elevilor constă în realizarea unui proiect (pagina web) la nivelul programei școlare.

Programa concurs:

Pentru secțiunea TIC – programa școlară de la disciplina TIC pentru Office 2013 și Windows 10;

Proiectele vor respecta următoarele condiţii de realizare – site WEB, cu pagini care vor conţine imagini, text, legături funcționale.

Regulament:

  1. înscrierea candidaţilor se face online, completând tabelul, până la data de 21.05.2019, ora 14:00;
  2. candidaţii pot participa cu câte o singură prezentare;
  3. nr. maxim de participanţi este de 8 elevi de la o şcoală;
  4. candidaţii pot accepta (sau refuza) publicarea lucrărilor (a unor fragmente din lucrare) de către organizatorii sesiunii pe CD, în pliante, în broşuri, reviste şcolare;
  5. lucrările expediate după data limită nu vor fi înscrise în concurs;
  6. nu se percep taxe de participare.