Concurs Județean TIC pentru Licee Tehnologice

Grup ţintă: Concursul se adresează în mod direct elevilor din învăţământul liceal, profil tehnologic şi în mod indirect profesorilor cu statut de îndrumător ai elevilor. Secţiuni: Secțiunea TIC liceu: se adresează elevilor din clasele a IX-a, a X-a și clasa a XI-a, constă în susținerea unui probe practice respectând programa de concurs pentru fiecare clasă în parte; Secțiunea TIC școală profesională: se adresează elevilor din clasele a IX-a – a XI-a școala profesională, constă în susținerea unui probe practice respectând programa de concurs […]

Continue Reading